DE BLOKHUT

Worth Rhedenseweg 28a in Rheden
route
       contact
 

 

 

Vrienden van de blokhut

Om de activiteiten in de blokhut in stand te houden en om het gebouw zelf te kunnen onderhouden is geld nodig.

Deels wordt geld verkregen door huuropbrengsten en de opbrengsten van de Sint Nicolaas Organisatie. Ook organiseert de Stichting Katholieke Jeugdraad elk jaar de Jantje Beton collecte in het dorp Rheden.

U wordt vriend van de Blokhut door donateur te worden.

Donateur worden

U wordt donateur door minimaal 7 euro op girorekening 1008010 t.n.v. Stichting  Katholieke Jeugdraad Rheden onder vermelding van: Donatie. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Elke donateur krijgt jaarlijks een nieuwsbrief met daarin een overzicht van de activiteiten van de stichting in het afgelopen jaar.